Wtyczka przypomnienie

Przypomnienie - asystent przypominający o zaplanowanych terminach, zadaniach, itd

 

Opis

Opcja pozwala zdefiniować przypomnienia, które będą się pojawiały o określonej porze na ekranie, wyświetlając dowolny komunikat.

Działanie

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okno z następującą informacją: Zainstalowano wtyczkę 'PRZYPOMNIENIE'.
 

 

 

Aby uruchomić okno konfigurujące przypomnienia wystarczy w dowolnym miejscu w programie wcisnąć klawisze: SHIFT-F10.

 

 

Tekst przypomnienia: - tu wpisujemy treść komunikatu, który ma się pojawić.

Hasło konfig/wyłączające przypomnienie: - hasło ograniczające dostęp do opcji przypomnień.

Przypomnienie włączone - zaznaczenie powoduje uruchmienie przypomnień.

 

pobierz plik: superinf.exe