Zmiany w programie 01-30.06.2019 - wersja 5.19.0630.10482

  


 Zmiany w programie od 01 do 30.06.2019 - wersja 5.19.0630.10482 


Księgowość

  1. JPK_FA - Dostosowano program do nowej wersji JPK_FA(2), która obowiązuje od 01.07.2019.

Kadry i płace

  1. Urlopy - Dodano możliwość wprowadzenia urlopu poprzez podanie liczby godzin w godzinowej karcie czasu pracy. Możliwość włączenia rozliczania urlopu godzinowo znajduje się pod klawiszem F4 konfiguracja grupy w zakładce obecności.
  2. Urlopy - W stanie urlopów dodano pokazywanie urlopów rozliczanych i udzielanych godzinowo.
  3. Świadectwo pracy - Zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2019 r., poz. 1197 usunięto imiona rodziców ze wzoru świadectwa pracy.
  4. Eksport do Płatnika - Dodano sumowanie danych dotyczących  pracowników w RCA, tak aby każdy pracownik występował na raporcie tylko jeden raz, z łączną kwotą wynagrodzeń.

Eksport / import danych

  1. Cennik specjalny - Zmiana podczas wczytywania. Do tej pory program zapamiętywał ostatni wczytany plik i tylko z niego pobierał dane. Teraz pyta o plik za każdym razem.
  2. Eksport do programu Skoczów - Dodano możliwość zdefiniowania strony konta księgowego.
  3. Eksport do programu Wapro XML - Dodano sekcję XML o artykułach, które umożliwiają odpowiednie księgowanie w ryczałcie.
  4. Import faktury zakupu - Umożliwiono dodanie nowego towaru jako barkod, ale tylko wtedy gdy nie ma go w magazynie.

Urządzenia fiskalne i inne

  1. Porty komunikacyjne - W nazwie portu umożliwiono pokazywanie się informacji jak nazwany jest dany port w systemie. Opcja jest dostępna dla drukarek, kas fiskalnych i innych urządzeń.
     
  1. Nowe kasy fiskalne:
  • Dodano sterownik kasy online: Elzab Jota online. Sterownik oparty jest całkowicie na sterowniku Sigma.
     
  1. Nowe Wagi kalkulacyjne:
  • Dodano nowy sterownik wago-skanera Digi DS-980.
     

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

  1. Tworzenie zamówień w oparciu o rotację - Dodano uproszczoną wersję tworzenia zamówień dla początkujących użytkowników tej funkcjonalności. Wersja pełna została umieszczona pod klawiszem F11 Więcej.

Inne

  1. Kontrahenci - W oknie opisu kontrahenta dodano możliwość ustawienia ceny sprzedaży dla kontrahenta. Opcja nie zadziała gdy będą włączone ceny sprzedaży w grupach towarowych.
  2. Numeracja dokumentów - W rejestrach dokumentów (faktury, paragony, itd), po wybraniu enter na numerze dokumentu, w oknie 'Numeracja dokumentów' dodano informację jaki będzie następny numer dokumentu dla tego rejestru.
  3. Hasła i uprawnienia - Dodano nowe zakazy w opcji wystaw i osobno w panelu dotykowym: Zakaz wystawiania paragonów z NIP-em, Zakaz wystawiania WZ, Zakaz wystawiania faktur dla firm,
    Zakaz wystawiania faktur dla osób.
  4. Hasła i uprawnienia - Dodano "Zakaz zmniejszania ilości" w panelu dotykowym.

Serwis

  1. Dokumenty - Do opcji wystawiania dokumentów do zleceń serwisowych dodano możliwość wskazania istniejącego już w rejestrach dokumentu sprzedaży.
  2. Zlecenia - W statusie zlecenia dodano nowe pole opisowe do zleceń z możliwością definiowania własnych statusów. Uwidoczniono wartość zlecenia w tabeli. Dodano raport "Wyciąg ze zleceń".

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 maja 2019