Nowy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

28 grudnia 2020r. pojawiła się nowa wersja programu Small Business (rewizja 12063), zawierająca aktualne deklaracje PIT-11(26) wraz z PIT-R, PIT-4R(10), PIT-8AR(9). Nowa wersja zawiera zmiany obowiązujące od 18 listopada 2020 roku. Płatnicy są zobowiązani składać rozliczenia za 2020 rok na nowych formularzach, w związku z czym konieczna jest aktualizacja programu.