Datecs - odbiór danych z kasy Datecs za pośrednictwem programu DSS.exe

Opis

Wtyczka umożliwia odczyt sprzedaży dokonanej na kasach fiskalnych Datecs za pośrednictwem programu DSS.exe (można go otrzymać od serwisanta firmy Datecs). Praca DSS.exe polega na odczycie danych z kasy w trybie ON-LINE i zapisaniu ich na dysku w katalogu: c:\DatecsSerwer.

Uwaga! Wtyczka współpracuje z programami od wersji 4.6.1314 wzwyż.


Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki zmianie ulega sposób odczytu danych z kasy fiskalnej. Wybranie opcji  Kasy >> Odczyt sprzedaży >> F4 Odbierz z kasy  powoduje wyświetlenie poniższego okna:

 

 

Funkcja umożliwia podanie zakresu dat odbieranych danych oraz numeru unikatowego kasy (znajduje się na obudowie).

Zaznaczenie opcji: "Odczyt na podst. liczników sprzedaży" powoduje, że odczyt następuje bezpośrednio z kasy fiskalnej (z pominięciem programu DSS.exe). "Odczyt na podst. paragonów" uruchamia odczyt z bufora programu DSS.exe (katalog c:\DatecsSerwer). Warte podkreślenia jest to, że po wczytaniu danych w ten sposób, Small Business umożliwia wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu wystawionego przez kasę fiskalną.


Po wpisaniu niezbędnych danych i naciśnięciu klawisza F12 nastąpi transmisja danych.

 

pobierz plik: datecs.exe