Nagłówki - zmiana nagłówków tabel

Opis

Wtyczka pozwala użytkownikowi na zamianę oryginalnych nagłówków kolumn w dowolnej tabeli na własne, oraz umożliwia definiowanie szerokości kolumn. Np. w tabeli Kontrahenci -> Firmy: dostawcy/odbiorcy kolumnę Kontrahent można nazwać np. Odbiorcy i zmienić jej szerokość do 40 znaków. Dzięki wtyczce można dostosować wygląd tabel do własnych potrzeb lub przystosować program do pracy w innym języku.

Uwaga! Współpracuje z programem od wersji 4.7.1011 (październik 2004) wzwyż.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Wciskając kombinację klawiszy Ctrl + Q w dowolnej tabeli, pojawia się poniższe okno.

 


W oknie Nagłówek nadrzędny podpowiadana jest dotychczasowa nazwa kolumny. Tam też należy wpisać nową.

W przypadku gdy nagłówek tabeli jest dwustopniowy (np. Tabele -> Sprzedaż -> Korekty), dostępne są okna: Nagłówek nadrzędny oraz Nagłówek podrzędny.

Informacje o nagłówkach kolumn zdefiniowanych przez użytkownika zapisane są w pliku Naglowki.ini w głównym katalogu programu.
Jeśli chce się powrócić do oryginalnych nagłówków programu, należy usunąć w/w plik lub wykasować z niego sekcję z nagłówkami dla danej tabeli.

Jeśli w jakiejś tabeli pod kombinacją klawiszy Ctrl+W była ukryta jakaś funkcja to najpierw wywoływany jest dialog podmiany nagłówków a dopiero później oryginalna funkcja.

 

Uwaga!
Szerokość kolumn Symbol oraz Index w Magazynie nie może być zmieniana za pomocą wtyczki Nagłówki. Można tego dokonać za pomocą opcji znajdującej się na stałe w programie: Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje do... -> Towarów


pobierz plik: naglowki.exe